SCHAAP & de uitreiking van de eerste JONG & WIJS PRIJS

Donderdag 13 oktober 2016 was het feest in Gent! Schaap was erbij! Stad Gent lanceerde namelijk de Jong & Wijs Prijs voor iedereen die zich inzet om van van Gent een kind- en jeugdvriendelijke stad te maken. 

Tot 31 juli kon iedere Gentenaar een kandidaat insturen voor de Jong & Wijs Prijs voor één van de volgende 3 categorieën:  1. een kind of jongere (-18), 2.  een volwassene, 3. een vereniging, bedrijf, school of andere organisatie. Fantastisch toch dat iemand de tijd genomen heeft om iemand anders te nomineren, uitgebreid te beschrijven waarom nu net deze persoon echt een prijs verdient, waarom deze persoon gezien mag worden en erkenning mag krijgen voor zijn of haar tomeloze inzet. Deze inzendingen waren zo mooi en ontroerend!

De winnaars per categorie werden bepaald door een jury, die voor de helft uit jongeren bestond. Ik was blij jurylid te mogen zijn van de Jong & Wijs Prijs 2016 :D. Ik was onder de indruk van de lange lijst kandidaten. Prachtige initiatieven. Sommige initiatieven waren zelfs soloprojecten. Eén persoon die een heel project draagt. Eén persoon die 's morgens uit bed springt om kinderen en jongeren een grave tijd te bezorgen.  Hopelijk zijn deze initiatieven inspirerend voor andere kinderen en jongeren!

Elke winnaar kreeg 750 euro, die ingezet moet worden voor het project waarvoor ze werden genomineerd of een gelijkaardig project. Er was bovendien ook een publieksprijs. Hiervoor kon gestemd worden op de website www.jongenwijs.gent. De winnaar kreeg een geschenkenpakket ter waarde van 500 euro dat aansluit bij zijn/haar project.

Op donderdag 13 oktober vond de officiële uitreiking plaats van de Jong & Wijs Prijs. Jong talent van Hiphopgebeuren zorgde voor de muzikale intermezzo’s en de winnaars in elke categorie werden in de bloemetjes gezet. Een winnaar kiezen was moeilijk, zo goed als onmogelijk. Daarom was er aandacht voor alle kandidaten. Iedereen werd geprezen om zijn inzet en kreeg een ere-certificaat als kandidaat voor de eerste Jong & Wijs Prijs. 

De winnaars zijn uiteindelijk geworden:

In categorie 1: Quinten De Maeyer. Quinten is 17, is leider bij chiro Sint-Jan in de Brugse Poort, engageert zich in de zomer op de speelpleinwerkingen van vzw Jong, is actief binnen de vernieuwde werking van JOC Minus One én is van de drijvende krachten achter het gloednieuwe jeugdhuis Klub32 in Wondelgem. Iedereen in de jury was enorm onder de indruk voor de vele engagementen die Quinten aangaat op zo’n jonge leeftijd.

Quinten werd genomineerd door zijn vriend en collega-leider Emiel Osselaer. Een fragment uit zijn kandidatuur: Vorige zomer stierf, heel plots en onverwacht, Quintens vader. Quinten nam zich één ding voor: de waarden van zijn vader verderzetten, zijn levenslessen in de praktijk brengen. Quinten zag algauw in dat hij dit kon doen via het jeugdwerk.

Categorie 2: Eva Willemyns. Eva Willemyns richtte vorig jaar scouts Meulestede opnieuw op in de Muide-Meulestedewijk. Deze scouts stopte jammer genoeg toen ze zelf lid was. Enkele jaren later  besloot ze om de groep nieuw leven in te blazen. Scouts Meulestede is een groeiende jeugdbeweging.. In de scouts leren kinderen en jongeren zichzelf kennen. Maar ook ouders, buren en sympathisanten ontmoeten elkaar op het scoutsterrein en zo wordt de buurt hechter en warmer. Daarnaast wordt er contact gezocht met de buurtwerkers, de werkgroep jeugd, de wijkregisseur, Uilenspel,... en worden en banden gevormd voor creatieve projecten in de buurt (Uilenspel, de leenwinkel) om zo de kinderen een bredere kijk op de wereld te bieden. De juryleden vonden het zeer mooi dat iemand op zo’n jonge leeftijd zo’n engagement aangaat in een wijk waar er nood aan is.  

Eva werd voorgedragen door Ine Van Nuffel, een ander paar sterke schouders van scouts Meulestede. Uit haar kandidatuur: Eva inspireert leiding met haar warme en open kijk op de wereld en scouting. Maar het allerbelangrijkste, elke zondag inspireert ze haar kinderen om later net zoals haar Akela te worden.

Categorie 3: vzw Sportaround. Sportaround is een organisatie die streeft naar sportmogelijkheden voor alle kinderen en jongeren. Ze zijn er van overtuigd dat kinderen door middel van sport kansen krijgen om zich op een positieve wijze te ontplooien, dat ze waarden en normen leren kennen en op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Concreet organiseren ze laagdrempelige sportactiviteiten en proberen ze voornamelijk kinderen uit kansengroepen te bereiken (maar iedereen is welkom). In Gent geven ze op meer dan 30 scholen naschoolse sport, is er pleintjesvoetbal in de Brugse Poort, zijn er 4 buurtgerichte omnisportclubs (Nieuw-Gent, Bernadettewijk, Oostakker, Moscou Gentbrugge enMariakerke/Wondelgem), organiseren ze sportdagen en sportkampen,...Deze activiteiten zijn gratis of zo goedkoop mogelijk. Ze werken bovendien graag samen met andere organisaties die kinderen duurzaam sport willen aanbieden. De focus op kansarme gezinnen was een meerwaarde voor de jury, die ook de waarden van de vzw onderschrijft. De manier van werken wordt enorm toegejuicht. De groei van de organisatie is indrukwekkend en de bereidheid tot samenwerking met andere partners wordt als een voorbeeld genoemd.

Een fragment uit de kandidatuur: Kinderen uit kansengroepen zijn de richtgroep, maar we vinden het belangrijk dat iedereen kan komen sporten en er een mix ontstaat waar kinderen van elkaar kunnen leren. Ook kinderen met beperkingen kunnen zeker meedoen, er wordt inclusief gewerkt maar zo gedifferentieerd dat iedereen op zijn niveau uitgedaagd wordt!

Publieksprijs: Annemie De Vos. Elke zondagnamiddag, van 14u tot 17u, van de lente tot de herfst, bezorgt Annemie De Vos, samen met Michel Zeghers, de kinderen uit de buurt een leuke speeltuinnamiddag. De leeftijd van de kinderen schommelt tussen 2,5 jaar en 13 jaar. Sinds 2012 zet Annemie zich hier zeer gedreven voor in. Er is een goede samenwerking met de basisschool en met Samenlevingsopbouw (Torekes-loket). Elk jaar bereidt Annemie samen met de kinderen een optreden voor voor het Blaisantvestival in september.

Annemie werd voorgedragen door Mady Bouten, die het volgende zegt over Annemie’s engagement: “Hopelijk zet het anderen aan om zich ook belangeloos in te zetten voor kinderen, ongeacht hun achtergrond.”

Ik ben nu al benieuwd naar de nominaties 2017!